Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHK9
4
15/9/2012
18/9/2012
13.780.000 VNĐ
19:30
22:30
15
2.
ETVHK9
4
22/9/2012
25/9/2012
13.780.000 VNĐ
19:30
22:30
15
3.
ETVHK9
4
29/9/2012
2/10/2012
13.780.000 VNĐ
19:30
22:30
15
Lịch khởi hành các tháng khác