Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVCA9
15
15/9/2012
30/9/2012
105.900.000 VNĐ
8:00
7:00
10
2.
ETVCA9
15
18/9/2012
3/10/2012
105.900.000 VNĐ
8:00
7:00
10
3.
ETVCA9
15
29/9/2012
14/10/2012
105.900.000 VNĐ
8:00
7:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác