Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVTL9
5
7/9/2012
11/9/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVTL9
5
14/9/2012
18/9/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVTL9
5
17/9/2012
21/9/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVTL9
5
19/9/2012
23/9/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
ETVTL9
5
21/9/2012
25/9/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
6.
ETVTL9
5
27/9/2012
1/10/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
7.
ETVTL9
5
29/9/2012
3/10/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
8.
ETVTL9
5
30/9/2012
4/10/2012
7.950.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
Lịch khởi hành các tháng khác