Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVSINMAL09
7
15/09/2012
21/09/2012
14.609.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVSINMAL09
7
21/09/2012
27/09/2012
14.609.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVSINMAL09
7
29/09/2012
05/10/2012
14.609.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVSINMAL09
7
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
14.609.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác