Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHQ09
6
20/09/2012
25/09/2012
21.924.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
2.
ETVHQ09
6
25/09/2012
30/09/2012
21.924.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETVHQ09
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
21.924.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác