Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
HKT10
4
24/10/2014
27/10/2014
14.606.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
HKT10
4
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
14.606.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác