Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
TLT10
5
8/10/2014
12/10/2014
6.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
TLT10
5
18/10/2014
22/10/2014
6.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
TLT10
5
25/10/2014
29/10/2014
6.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
TLT10
5
29/10/2014
02/10/2014
6.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
TLT10
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
6.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác