Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
BKK10
5
03/10/2014
07/10/2014
6.500.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
BKK10
5
11/10/2014
15/10/2014
6.500.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
BKK10
5
25/10/2014
29/10/2014
6.500.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
BKK10
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
6.500.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác