Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
HQT10
6
9/10/2014
14/10/2014
21500.000 Đ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
HQT10
6
15/10/2014
20/10/2014
21500.000 Đ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
13
3.
HQT10
6
25/10/2014
30/10/2014
21500.000 Đ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
HQT10
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
21500.000 Đ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác