Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVNN10
3
3/10/2014
05/10/2014
3370000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVNN10
3
10/10/2014
12/10/2014
3370000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVNN10
3
17/10/2014
19/10/2014
3370000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVNN10
3
24/10/2014
26/10/2014
3370000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
5.
ETVNN10
3
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
3370000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác