Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
NNQL10
4
3/10/2014
06/10/2014
4677000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
NNQL10
4
10/10/2014
13/10/2014
4677000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
3.
NNQL10
4
17/10/2014
20/10/2014
4677000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
NNQL10
4
24/10/2014
27/10/2014
4677000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
NNQL10
4
31/10/2014
03/11/2014
4677000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
6.
NNQL10
4
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
4677000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
Lịch khởi hành các tháng khác