Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
NNQCT10
5
3/10/2014
7/10/2014
6126000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
NNQCT10
5
10/10/2014
14/10/2014
6126000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
NNQCT10
5
17/10/2014
21/10/2014
6126000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
NNQCT10
5
31/10/2014
04/10/2014
6126000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
5.
NNQCT10
5
Liên hệ ETV
6126000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác