Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
BKT10
7
18/10/2014
24/10/2014
13122000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
BKT10
7
31/10/2014
06/11/2014
13122000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
3.
BKT10
7
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
13122000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác