Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
MALT10
4
26/10/2013
29/10/2013
8.458.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
MALT10
4
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
8.458.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác