Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
MALSINT10
5
3/10/2014
9/10/2014
14076000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
MALSINT10
5
17/10/2014
23/10/2014
14076000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
MALSINT10
5
24/10/2014
30/10/2014
14076000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
4.
MALSINT10
5
31/10/2014
06/11/2014
14076000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
5.
MALSINT10
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
14076000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác