Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHQ101
5
15/10/2014
19/10/2014
13.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVHQ101
5
29/10/2014
02/11/2014
13.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVHQ101
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
13.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác