Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVCA1
13
20/10/2014
01/11/2014
88.000.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVCA1
13
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
88.000.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác