Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVCA2
10
20/10/2014
29/10/2014
68.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVCA2
10
Liên hệ ETV
68.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác