Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 11
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
TQT11
3
7/11/2014
09/11/2014
3.370.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
TQT11
3
14/11/2014
16/11/2014
3.370.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
TQT11
3
21/11/2014
23/11/2014
3.370.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
TQT11
3
28/11/2014
30/11/2014
3.370.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
TQT11
3
Liên hệ ETV
3.370.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác