Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT9-06
2
02/09/2012
03/09/2012
1.470.000
8:00
17:30
06
2.
KHT9-06
2
05/09/2012
06/09/2012
1.470.000
8:00
17:30
10
3.
KHT9-06
2
08/11/2012
09/11/2012
1.470.000
8:00
17:30
04
4.
KHT9-06
2
14/11/2012
15/11/2012
1.470.000
8:00
17:30
05
5.
KHT9-06
2
23/11/2012
24/11/2012
1.470.000
8:00
17:30
07
Lịch khởi hành các tháng khác