Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT9-07
2
29/05/2013
30/05/2013
1.575.000
8:00
18:00
09
2.
KHT9-07
2
02/06/2013
03/06/2013
1.575.000
8:00
18:00
05
3.
KHT9-07
2
10/06/2013
11/06/2013
1.575.000
8:00
18:00
06
4.
KHT9-07
2
23/06/2013
24/06/2013
1.575.000
8:00
18:00
08
5.
KHT9-07
2
24/06/2013
25/06/2013
1.575.000
8:00
18:00
09
6.
KHT9-07
2
25/06/2013
26/06/2013
1.575.000
8:00
18:00
10
7.
KHT9-07
2
27/06/2013
28/06/2013
1.575.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác