Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT10-15
5
01/10/2014
05/10/2014
4.499.000
8:00
18:00
10
2.
KHT10-15
5
03/10/2014
08/10/2014
4.499.000
8:00
18:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác