Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT10-10
8
03/10/2014
10/10/2014
6.930.000
7:30
17:30
10
2.
KHT10-10
8
10/10/2014
17/10/2014
6.930.000
7:30
17:30
10
3.
KHT10-10
8
17/10/2014
24/10/2014
6.930.000
7:30
17:30
10
Lịch khởi hành các tháng khác