Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT10-09
3
01/10/2014
04/10/2014
1.200.000
21:50
5:00
10
2.
KHT10-09
3
06/10/2014
11/10/2014
1.200.000
21:50
5:00
10
3.
KHT10-09
3
10/10/2014
13/10/2014
1.200.000
21:50
5:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác