Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT10-07
2
03/10
04/10/2014
1.775.000
7:45
17:30
10
2.
KHT10-07
2
2014
08/10/2014
1.775.000
7:45
17:30
10
3.
KHT10-07
2
07/10/2014
20/10/2014
1.775.000
7:45
17:30
10
4.
KHT10-07
2
19/10/2014
25/10/2014
1.775.000
7:45
17:30
10
5.
KHT10-07
2
24/10/2014
Liên hệ ETV
1.775.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác