Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT10-16
7
05/10/2014
11/10/2014
5.399.000
7:50
17:40
10
2.
KHT10-16
7
10/10/2014
16/10/2014
5.399.000
7:50
17:40
10
3.
KHT10-16
7
18/10/2014
24/10/2014
5.399.000
7:50
17:40
10
4.
KHT10-16
7
23/10/2014
29/10/2014
5.399.000
7:50
17:40
10
Lịch khởi hành các tháng khác