Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT10-02
1
07/10/2014
07/10/2014
625.000
7:30
17:30
10
2.
KHT10-02
1
09/10/2014
09/10/2014
625.000
7:30
17:30
10
3.
KHT10-02
1
14/10/2014
14/10/2014
625.000
7:30
17:30
10
4.
KHT10-02
1
19/10/2014
19/10/2014
625.000
7:30
17:30
10
Lịch khởi hành các tháng khác