Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KH10-04
1
02/10/2014
02/10/2014
650.000
7:30
17:30
10
2.
KH10-04
1
12/10/2014
12/10/2014
650.000
7:30
17:30
10
Lịch khởi hành các tháng khác