Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KH10-03
1
01/10/2014
01/10/2014
700.000
7:30
18:00
10
2.
KH10-03
1
07/10/2014
07/10/2014
700.000
7:30
18:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác