Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT9-05
5
25/11/2012
29/11/2012
3.550.000
7:40
16:40
05
2.
KHT9-05
5
29/11/2012
03/11/2012
3.550.000
7:40
16:40
06
3.
KHT9-05
5
Liên hệ ETV
3.550.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác