Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT9-08
3 Ngày
29/05/2013
01/06/2013
2.450.000
8:00
16:40
09
2.
KHT9-08
3 Ngày
02/06/2013
04/06/2013
2.450.000
8:00
16:40
07
3.
KHT9-08
3 Ngày
10/06/2013
12/06/2013
2.450.000
8:00
16:40
08
4.
KHT9-08
3 Ngày
23/06/2013
25/06/2013
2.450.000
8:00
16:40
10
5.
KHT9-08
3 Ngày
24/06/2013
26/06/2013
2.450.000
8:00
16:40
06
6.
KHT9-08
3 Ngày
25/06/2013
27/06/2013
2.450.000
8:00
16:40
09
7.
KHT9-08
3 Ngày
27/06/2013
29/06/2013
2.450.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác