Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KH10
8
05/09/2012
12/09/2012
6.930.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
09
2.
KH10
8
12/11/2012
19/11/2012
6.930.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
06
3.
KH10
8
19/11/2012
26/11/2012
6.930.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
4.
KH10
8
26/11/2012
03/11/2012
6.930.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
08
Lịch khởi hành các tháng khác