Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 11
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHHN01
5
1/11/2012
5/11/2012
4.099.000
8:00
18:00
10
2.
KHHN01
5
19/11/2012
23/11/2012
4.099.000
8:00
18:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác