Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVBKK08
5
10/08/2014
14/08/2014
7690000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVBKK08
5
15/08/2014
19/08/2014
7690000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVBKK08
5
24/08/2014
28/08/2014
7690000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVBKK08
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
7690000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác