Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVTL08
5
07/08/2014
11/08/2014
6500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVTL08
5
13/08/2014
17/08/2014
6500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVTL08
5
20/08/2014
24/08/2014
6500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVTL08
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
6500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác