Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVKUL08
4
9/08/2013
12/08/2013
8.538.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVKUL08
4
28/08/2013
31/08/2013
8.538.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVKUL08
4
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
8.538.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác