Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVSINMAL08
7
8/08/2013
14/08/2013
15.172.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
08
2.
ETVSINMAL08
7
16/08/2013
22/08/2013
15.172.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETVSINMAL08
7
22/08/2013
28/08/2013
15.172.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVSINMAL08
7
24/08/2013
30/08/2013
15.172.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
ETVSINMAL08
7
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15.172.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác