Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVDB08
6
29/08/2014
04/09/2014
35806000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
2.
ETVDB08
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
35806000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác