Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
EVNH0
8
1/8/2014
8/8/2014
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
EVNH0
8
15/08/2014
22/08/2014
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
EVNH0
8
22/08/2014
29/08/2014
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
4.
EVNH0
8
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác