Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVSINMAL08
7
24/08/2014
30/08/2014
15144000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVSINMAL08
7
26/08/2014
01/09/2014
15144000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
3.
ETVSINMAL08
7
28/08/2014
03/09/2014
15144000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
4.
ETVSINMAL08
7
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15144000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác