Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVSIN06
4
09/08/2014
12/08/2014
12794000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
09
2.
ETVSIN06
4
30/08/2014
02/09/2014
12794000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVSIN06
4
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
12794000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác