Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVQH08
6
19/08/2014
24/08/2014
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVQH08
6
28/09/2014
02/09/2014
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
3.
ETVQH08
6
29/08/2014
03/09/2014
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
4.
ETVQH08
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác