Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVNTL08
5
16/08/2014
20/08/2014
7300000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
2.
ETVNTL08
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
7300000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác