Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETHQ09
5
07/08/2014
11/08/2014
14600000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
05
2.
ETHQ09
5
21/08/2014
25/08/2014
14600000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETHQ09
5
29/08/2014
02/09/2014
14600000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
Lịch khởi hành các tháng khác