Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 5
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHQ05
6
13/05/2014
18/05/2014
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
2.
ETVHQ05
6
20/05/2014
25/05/2014
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVHQ05
6
27/05/2014
01/06/2014
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVHQ05
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác