Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 5
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHQ052
5
14/05/2014
18/05/2014
13900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVHQ052
5
21/05/2014
25/05/2014
13900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVHQ052
5
28/05/2014
01/06/2014
13900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
4.
ETVHQ052
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
13900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác