Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 5
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHQ053
6
10/05/2014
15/05/2014
18900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVHQ053
6
24/05/2014
29/05/2014
18900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVHQ053
6
31/05/2014
05/06/2014
18900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
4.
ETVHQ053
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
18900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác