Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 5
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
EVNH05
8
10/05/2014
17/05/2014
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
EVNH05
8
23/05/2014
30/05/2014
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
EVNH05
8
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác