Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 6
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVBKK06
5
06/06/2014
10/06/2014
8034000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
05
2.
ETVBKK06
5
12/06/2014
16/06/2014
8034000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETVBKK06
5
22/06/2014
26/06/2014
8034000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVBKK06
5
25/06/2014
29/06/2014
8034000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
5.
ETVBKK06
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
8034000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác