Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVTQ07
7
12/12/2014
18/12/2014
15.027.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
7
2.
ETVTQ07
7
27/12/2014
02/01/2014
15.027.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVTQ07
7
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15.027.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác